ТВ ПРОГРАМА

24 Април 2014

16:00
Музика
16:30
Устремени към ново начало, 1 част
17:00
Кръвта на Исус
18:00
Хваление и поклонение
18:30
Проблем или чудо
19:00
Бенгт Ведемалм
19:30
Оръжия на благодатта
20:00
Книгата Рут
21:30
Хваление и поклонение
22:00
Устремени към ново начало, 2 част
22:30
Три аспекта на възкресението
23:30
Музика