News image

Били Греъм: Защо Бог не отговаря на молитвите ни?

Често ние виждаме отчасти, а Бог вижда всичко!

Когато молитвите останат без отговор, много вярващи започват да се питат дали Бог ги слуша. И въпреки че християните са виждали в живота си силата на молитвата и знаят, че Бог се движи, понякога имат усещането, че Бог не отговоря на дадени молитви.

Световно известният евангелизатор Били Греъм поставя следните въпроси:

- Ако отказваме да се покаем за греха си и да искаме Божията прошка за това, което сме сторили, защо трябва да очакваме, че Бог ще отговори на молитвите ни?

- Трябва ли да сме съвършени, за да отговори Бог на молитвата ни? Не, защото никой не е съвършен.

- Ще отговаря ли Бог на всичките ни молитви точно както на нас ни се иска? Не, но причината за това е, защото Той знае много по-добре кое е правилно за нас и кое – не.

Често ние виждаме отчасти, а Бог вижда всичко. И тъй като Всевишният ни обича, можем поне да Му се доверим, че Той знае най-добре.


www.cnl.news