News image

Благовестието в световен мащаб расте въпреки блокирането заради COVID

Последствията от блокирането заради COVID-19 са сериозни. Милиони са принудени да живеят в крайна бедност, а според статистическите данни, процентът на самоубийствата и домашното насилие достига рекордни върхове по целия свят.

И все пак има надежда!

От християнската организация „Глобални ученици (Global Disciples)“ споделят: „Виждаме как на много места, поради заключването, християни започват да отделят повече внимание на своите квартали. Започват да свидетелстват за надеждата ни в Христос и носят радостта, която [променя] живота на хората около тях“.

ОТ организацията споделят за това как един християнин от Етиопия е свидетелствал на пет жени от мюсюлмански произход, които са приели Христос.

„Въпреки че в исляма жените нямат лидерска роля, тези пет жени в момента свидетелстват на хората около тях“,

„Те започнаха малки домашни събрания и в рамките на три месеца тези малки домашни групи се умножиха. Сега те са значителна мрежа от домашни църкви в целия регион.“ Разказват от GD.

В Южна Азия заключванията са дали възможност на вярващите да споделят надеждата и радостта, които идват само от Христос, със своите съседи.  

„Когато дойдоха ограниченията [поради COVID-19], се образуваха 97 малки домашни групи, които сега се събират два пъти седмично“, казват още от „Глобални ученици“.

„Съседите, повечето от тях индуси, чуват как вярващите пеят хваление на Бога и реално не могат да го разберат. Те казаха:„Не осъзнавате ли какво се случва с тази пандемия? Как можете да бъдете толкова радостни?““

Тогава вярващите разказват на съседите си за Христос, източникът на тяхната надежда и радост. След това ги канят на събранията.

„Когато част от ограниченията бяха разхлабени, много от тези домашни църкви имаха поне едно индуистко семейство, което е повярвало в Христос и е част от домашното общение.“, споделят още от организацията.