News image

Дарение за работещите на първа линия в борбата с COVID-19

Дарение за работещите на първа линия в борбата с COVID-19

На 12 януари 2021 г. от името на Евангелска църква на вяра - Пловдив бе поднесен подарък с хранителни продукти на работещите на първа линия в борбата с COVID -19 лекари, медицински сестри и санитари към Инфекциозна болница гр.Пловдив.

По този начин изразихме благодарността си за посвещението и неуморната работа на екипите в защита на здравето на хората. Заедно с поздравите се издигна и сърдечна молитва за здраве и успех на работещите на първа линия и техните семейства.