News image

Как това, че сте мили с другите е полезно за физическото ви здраве

Вестниците започнаха да пишат за Бети Лоу, когато тя беше на 96 години. Въпреки напредналата си възраст, тя все още работела като доброволец в кафенето на болница „Салфорд Роял“ в Манчестър, Великобритания. Бети сервирала кафе, миела чинии и разговаря с пациентите. Когато Лоу навършила 100 години вестниците гръмнали с ново заглавие: „Тя все още е доброволец в болница“. Понеже историята станала популярна на острова, медиите започнали да следят живота на Бети и когато тя навършила 102 години имало нова статия за нея озаглавена: „Тя все още работи доброволно в болницата”. Същото се случило отново, когато навършила 104 години. Дори на 106 години, Лоу работела в кафенето веднъж седмично, въпреки слабото си зрение.

Лоу казала пред репортерите, които я интервюирали, че причината тя да продължи да работи в кафенето дълго след като повечето хора спират да работят е, защото вярва, че доброволчеството я поддържа здрава. И е била права. Сега вече разполагаме с реални научни доказателства, че алтруистичното поведение, от официално доброволчество и парични дарения до произволни прояви на ежедневна доброта, реално допринасят за физическото благосъстоянието на организма  и спомагат за дълголетието.

Проучванията показват, че доброволчеството корелира с 24% по-нисък риск от ранна смърт - приблизително същото като консумирането на шест или повече порции плодове и зеленчуци всеки ден. Нещо повече, според изследванията доброволците имат по-нисък риск от висока кръвна глюкоза и по-малък риск от нива на възпаление, свързани със сърдечни заболявания. Те също така прекарват с 38% по-малко нощи в болници, отколкото хората, които не практикуват доброволчество.

Тези ефекти на доброволчеството за укрепване на здравето изглежда се срещат във всички краища на света, от Испания и Египет до Уганда и Ямайка, според проучване, основано на данните от анкетата на "Gallup World".

Разбира се, може да възникне аргумента, че хората, които са в по-добро здравословно състояние, са по-склонни да започнат доброволческа дейност. Ако например страдате от тежък артрит, едва ли бихте се записали като доброволец в социална кухня.

„Има изследвания, според, които хората с по-добро здраве са по-склонни да се включат в доброволческа дейност, но тъй като ние сме много добре запознати с това, в нашите проучвания ние статистически сме го коригирали“, казва Сара Конрат, психолог и изследовател в Университета в Индиана.

Дори когато учените премахват ефектите на „съществуващото здраве“, въздействието на доброволчеството върху благосъстоянието все още остава силно. Нещо повече, няколко рандомизирани лабораторни експеримента хвърлят светлина върху биологичните механизми, чрез които помагането на другите може да подобри нашето здраве.

В един такъв експеримент ученици от гимназията в Канада били разделени на две групи. Едната група били натоварени с отговорността  да помагат в ученето на деца от началното училище в продължение на два месеца, а другата група не правили нищо. Четири месеца по-късно, разликите между двете групи тийнейджъри се виждали ясно в кръвните  им изследвания. В сравнение с тези, които не правили нищо свързано с доброволната помощ на другите, гимназистите, които активно помагали на по-малките деца, имали по-ниски нива на холестерол, както и по-ниски възпалителни маркери като интерлевкин 6 в кръвта им - който освен че е мощен предиктор за сърдечно-съдовото здраве, също играе важна роля при вирусни инфекции.

Според друго изследване, което наблюдавало хора извършващи прости прояви на доброта, като купуване на кафе за непознати, същите тези доброволци имали по-ниска активност на гените на левкоцитите, свързани с възпалението в сравнение с друга група хора, които не били въвлечени в доброволчество и милосърдие.

Разбира се, в пандемични времена доброволчеството може да е по-голямо предизвикателство. Сара Конрат обаче вярва, че онлайн доброволчеството също може  да донесе ползи за здравето, ако нашата мотивация, обаче, е наистина да помогнем на други хора. Тя препоръчва виртуалното доброволчество, тъй като изследванията показват, че социалният компонент на доброволчеството също е важен за физическото ни благосъстояние.