News image

Върховният съд на Иран заяви, че домашните църкви не са незаконни

Домашните църкви вече на са незаконни в Иран. Това може да се заключи от решение на Върховния съд, издадено през ноември по случая с девет новоповярвали християни, които обаче все още са в затвора.

Според най-висшата съдебна институция на ислямската страна „просто проповядването на християнството и популяризирането на „евангелическата ционистка секта“, което очевидно означава разпространение на християнството чрез семейни събирания [домашни църкви] не е проява на събиране и тайно споразумение за нарушаване на сигурност на страната, независимо дали е вътрешна или външна”.

Върховният съд също така казва, че „формирането на тези общества и групи [домашни църкви] не е [нарушение на] членове 498 и 499 от Ислямския наказателен кодекс [отнасящи се до членство или организиране на „антидържавни групи“], или други наказателни закони”. Следователно Върховният съд на Иран счита, че „насърчаването на християнството и формирането на домашна църква не е криминализирано от закона“.

Може да се каже, че решението на Върховния съд на Иран само по себе си е историческо, но е още по-уместно поради делото, по което е постановено. Преди две години девет новоповярвали християни в домашна църква в град Ращ, близо до Каспийско море, бяха арестувани и осъдени на пет години затвор (заради това, че са станали християни).

Случаят набра скорост на глобално ниво като различни организации използваха различни платформи, за да протестират срещу гонението на християни в страната. За съжаление всичките девет обвиняеми остават в затвора.

В член 18 се казва, че „макар че решението не е достатъчно само по себе си, за да създаде официален „прецедент“, въпреки това има потенциал да повлияе на всички настоящи и бъдещи дела, включващи персийско-говорещи християни“.

Християнската организация „Middle Eastern Concern“ подчерта, че докато отстъпничеството е престъпление срещу шериата, то не е престъпление според иранското законодателство, и така трябва да се прави разлика между религиозните и държавните правни кодекси.

Според Open Doors - организацията, която следи случаите на преследване на християни по света, Иран е осмата най-враждебна страна към християнството.

Досега се смяташе, че християнското население на Иран е около 800 000, въпреки че проучване на светска изследователска група в Холандия, публикувано през септември 2020 г., разкри, че християните в страната са над един милион.