News image

Европейският парламент се готви да гласува резолюция, която определя аборта като основно право

Очаква се Европейският парламент да гласува резолюция за „положението на сексуалното и репродуктивното здраве и правата в ЕС“ на пленарната си сесия на 23 юни. Обезпокоителното е, че в документа се заявява ангажимент за активно насърчаване на абортите във всички държави-членки.

Текстът, представен на членовете на Европейския парламент (MEPs) от комисията по правата на жените и равенството между половете, ръководена от Предраг Фред Матич, има за цел „напълно да признае, че сексуалното и репродуктивно здраве са основни човешки права“.

По-голямата част от парламента се очаква да подкрепи резолюция, която говори за насърчаване на сексуалното образование, борбата с осакатяването на жените и трафика на хора, улесняване на достъпа до съвременните методи за контрацепция и др.

Но ключовият момент, който се откроява при формулирането на доклада (към резолюцията) Матич, е свързан с насърчаването на „безплатни и лаегални (което означава безапелационно узаконени) аборти“ за всички жени.

„Бариерите в достъпа до аборти“, се казва в обобщението на резолюцията, публикувано на официалния уебсайт на Европейския парламент, „водят до нарушаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права, но също така и до неравенства в  правата на жените в целия ЕС“.

Докладът към резолюцията отива доста далече като критикува политиките на Полша и Малта в областта на „репродуктивното здраве“ - двете държави биват обвинени в „реакция срещу правата на жените“ в областта на „безопасни и законни аборти“, а това пък водело до „ерозия на демокрацията и личните свободи“ в Европа.

Докладът също така осъжда използването на възражение по съвест от здравните специалисти, като казва, че това е „една от най-проблемните бариери“. В доклада се подчертава, че „медицинските специалисти често не правят аборти, като се позовават на личните си убеждения (...) Това не само отказва правото на жените на здраве и медицински процедури, но също така повдига въпроса за обществените системи“.

Междувременно про-лайф организации, които са се запознали с доклада на Матич, заявиха, че това реално е преработка на доклад „Estrela“, който беше отхвърлен от Европейския парламент през 2013 г.

Германският Bundesverband Lebensrecht (Национална асоциация за правото на живот) каза пред списание Pro Medien Magazine, че резолюцията „напълно игнорира правата на неродените деца“ и представлява „заплаха за свободата на съвестта на здравните специалисти“.

Доброто здравеопазване за жените е „изключително важно“, каза лидерът на асоциацията Александра Линдер, но чрез насърчаването на аборта правата на жените се „тласкат в античовешка посока“.