News image

Хиляди ученици издигат Исус по време на събитието „Терен на вяра“

„Светът ни е изпълнен с напрежение и изкушения. Ние трябва да защитаваме това, в което вярваме“ - споделят организаторите.

Хиляди гимназиални ученици по целия свят ще се съберат на футболните терени на училищата си, за да издигнат името Исус по време на събитието „Терен на вяра“.

„Терен на вяра“ е събитие организирано и ръководено от ученици, които се събират заедно, за да споделят благовестието със своите връстници. Те също така се молят за съучениците си и ги насърчават да четат Библията и да следват Христос.

„Светът ни е изпълнен с напрежение и изкушения. Ние трябва да защитаваме това, в което вярваме“ пише в електронната страница на „Терен на вяра“.

Организаторите приветстват вярващи от всички деноминации.

„Ние сме Библейски основани и центрирани върху Христос. Библията е Божието Слово, което ще те води в един целеустремен живот, ако Го следваш с цялото си сърце, душа и ум. Исус е единственият път до Бог“ - четем отново в електронната им страница.

Ученици от Вирджиния до Калифорния и от Южна Корея участват активно в събитието.


www1.cbn.news