News image

„Ние вярваме, че Бог е по-силен:” Мианмарците се борят срещу атаките с вяра

Мианмарците преудоляват атаките срещу тях поради вярата си, защото вярват, че Бог е по-силен от агресорите.

Тъй като войната в Мианмар (Бирма) продължава, все повече хора бягат за живота си. Християнски групи, като „Free Burma Rangers”, полагат усилия да спасят възможно най - много хората от Мианмар, да им осигурят подслон и да посрещнат основните им нужди.

Дейв Юбанк от „Free Burma Rangers” наскоро призова хората по света да помогнат на заловените, измъчените и онези, които бягат. Тези хора застават срещу агресорите  с вярата си в Бог.

„Хората в планините, макар и изгонени от домовете си, също отказват да се предадат и продължават да се обичат и да си помагат“, разказва Юбанк. „Нашите екипи и други групи работят сред тези малцинства, като оказват медицинска и хранителна подкрепа с много любов. Армията на Бирма е най - силното военно формирование тук, но ние вярваме, че Бог е по-силен и ни показва начини по, които да помогнем.”

Дейв посочва три конкретни начина, по които може да се помогне на хората в Мианмар:  

1) Изпращане на хуманитарна помощ за разселените.
2) Подкрепа за хората, които са напуснали градовете си, но искат да бъдат обучени, за да се върнат и да помагат на останалите хора там.
3) Оказване на съдействие на хората, които искат да напуснат страната.

Най-голямата нужда обаче, е от молитва за всички които са там и помагат на хората. Нека се молим и за ситуацията в Мианмар като цяло.

„По време на кризата в Бирма много хора ни питаха как могат да помогнат и какви са нуждите. Първо, имаме нужда от молитва да вършим Божията работа по Божия начин, имаме нужда и от продукти от първа необходимост“, пише още Юбанк.