News image

Според данни от ново проучване християните в Иран се приближават до 1 милион

Мисиолозите отдавна говорят за експлозивния растеж на църквата в Иран.
Сега те разполагат с данни, за да подкрепят твърденията си, а данните идват  от изследване проведено от светски организации.

Според ново проучване, проведено от GAMAAN холандска изследователска група, сред 50 000 иранци, на 90 процента пребиваващи в Иран се  падат 1,5 процента идентифициращи се като християни.

Екстраполирането на населението на Иран от приблизително 50 милиона грамотни възрастни (анкетираната извадка) дава най-малко 750 000 вярващи. Според GAMAAN броят на християните в Иран е „без съмнение от порядъка на няколко стотици хиляди до над милион“.

Традиционните арменски и асирийски християни в Иран наброяват 117 700, според последните правителствени статистически данни.

Християнски експерти, анкетирани от "The Christian Post", изразиха изненада от изведените данни, но споделиха, че ситуацията сега може да има съществено значение за иранската църква.

„Поради липсата на подходящи данни, повечето международни групи борещи се за свобода и човешки права изразяваха известна степен на съмнение относно това колко широко разпространена е конверсията (преминаването от ислям към християнство) в Иран“, каза Мансур Борджи, директор на "Article 18" - организация, базирана в Обединеното кралство, посветена на защитата и насърчаването на религиозната свобода в Иран.

„Приятно е да се види как за първи път и светска организация  подкрепя  твърденията за нарастването на християнството в Иран.“

Изследването, в което са били зададени 23 въпроса свързани с „отношението на хората към религията“ и демографията, е било проведено от професори, свързани с уважаваните холандски университети в Тилбург и Утрехт.

Изследването е имало за цел и да атакува общата презумпция на съмнение (относно автентичността на иранските християни), която влияе при подаването на молбите за убежище от иранци, търсещи подслон в Европа или другаде по света.

„Ние силно се съмняваме, че днес има около 1 милион души, които тайно изповядват християнството в Иран“, бе написал британски съдия в решение от март, в което дава право на убежище на ирански християнин.

Ето защо една от целите на изследването е била именно проверяване и потвърждаване на факта, че християнството в Иран реално се разраства.

През 2005 г. Организацията на обединените нации създаде комисията за универсален периодичен преглед със седалище в Женева. Задачата (на комисията) е да оцени състоянието на правата на човека на всяка държава на всеки 4,5 години. По време на сесията през февруари, за първи път препоръките за Иран включваха отношението към „ново обърналите се християни (хората преминали от ислям към християнство)“.