News image

Християнството в Иран се разраства

Дори ислямски лидери признават, че все повече млади хора избират да следват Христос.

Християните в Иран стават все повече. Много млади хора стават християни въпреки усилията на ислямското правителство да потисне вярата им. Дори ислямски лидери признават, че все повече млади хора избират да следват Христос.


Новинарската агенция „Мохабат“, съобщава, че въпреки преследването на християните от страна на държавата, нарастващият брой на християните е факт вече две десетилетия.


Днес дори водещи ислямски семинаристи обръщат внимание на това, че все повече и повече младежи в град Кум, Иран се обръщат към християнството и редовно посещават домашни църкви.


www.cbn.com