ООН обяви 22 август за ден на жертвите на религиозно насилие

Видяна: 73
Новини > ЦъркваОбщество

News image

Общото събрание на ООН определи 22 август като Международен ден в памет на жертвите на актове на насилие, основани на религия или убеждения.


Резолюцията беше подкрепена от Полша, Бразилия, Канада, Египет, Ирак, Йордания, Нигерия, Пакистан и Съединените щати и беше приета с 193 гласа във вторник.


Резолюцията е носител на становището, че "всички актове на насилие срещу лица, основани на тяхната религия или убеждения, както и всички такива действия, насочени срещу домовете им, бизнеса, имотите, училищата, културните центрове или места за поклонение, както и всички нападения срещу и в религиозни места, обекти и светилища, са в нарушение на международното право ”.


„Тероризмът и насилственият екстремизъм във всичките му форми и проявления не могат и не трябва да бъдат свързани с никоя религия, националност, цивилизация или етническа група”, добавя резолюцията.


Документът подчертава, че „свободата на религията или убежденията, свободата на мнение и изразяване, правото на мирни събрания и правото на свобода на сдружаването са взаимозависими, взаимосвързани и взаимно подкрепящи се и подчертават ролята, която тези права могат да играят в борбата срещу всички форми на нетърпимост и дискриминация, основаваща се на религия или убеждения ”.


Международният ден ще има за цел да „почете жертвите и оцелелите, които често остават забравени”, каза министърът на външните работи на Полша Яцек Чапутович.


evangelicalfocus.com

Banner