News image

Израелски археолози намериха 1500 годишно свидетелство за Христос

Израелските власти, извършили разкопки в долината на Езреел, са открили надпис на 1500 години, посветен на Исус.

Археолози открили плочката с гръцки надпис по време на разкопки в село ет-Тайиба. Надписът е гравиран на камък, който вероятно е бил част от древна църковна сграда от византийската епоха.

Надписът гласи: „Христос, роден от Мария. Това дело (построяването на църквата) (извършено) от най-богобоязливия и благочестив епископ [Теодо] сиус и нещастният Т[омас], които изградиха основата ... Който влезе, трябва да се моли за тях“.
 
„Надписът поздравява тези, които влизат и ги благославя. Следователно е ясно, че сградата е църква, а не манастир: На църкoвните сгради е имало изписан такъв поздрав, докато манастирите обикновено не са го имали “, обясни д-р Ди-Сегни.

Теодосий, за когото се отнася текстът, е един от първите християнски епископи. Изследователите казват, че той е бил регионалният архиепископ на мегаполиса Бет Шеан, към който е принадлежал ет-Тайиба.

„Това е първото доказателство за съществуването на византийската църква в село ет-Тайиба и добавя към други находки, свидетелстващи за дейността на християните, живели в региона“, каза д-р Уалид Атраш от Израелската агенция за антики.