News image

Исторически голямо съживление сред мюсюлманите

Ислямското преследване и християните, които отвръщат с любов, са двете обяснения за това явление

Невиждан в историята растеж на броя християни се наблюдава в мюсюлманския свят. Ислямското преследване и християните, които отвръщат с любов, са двете обяснения за това явление.

Списъкът с най-бързо растящия брой християни е оглавен от Иран. Въпреки че през 1979 г. побеждава Ислямската революция, мисионерите биват изгонени, евангелизмът става незаконен, Библиите на фарси са забранени, а пасторите са избивани, християните не умират, а напротив – стават все повече. През 1979 г. в страната е имало около 500 християни от мюсюлмански произход; днес те са стотици хиляди, а някои твърдят – дори милион – следователно през последните 20 г. повече иранци са станали християни отколкото през последните 1300 г., откакто ислямът властва по тези земи.

Съживлението в Иран „удря“ и Афганистан. Подобни вълни на християнско съживление е имало в страната през Х в., ХIII в., няколко вълни през ХIХ в. и ХХ в.

Друга причина за това „обръщане“ е радикализацията на исляма – именно това кара мнозина мюсюлмани да се усъмнят в своята религия – „Този ли е Богът, в когото вярвам?“ Това е и основната причина за християнизацията в Египет – след революцията през 2011 г. дейността на Мюсюлманското братство накара хората да намразят исляма в тази му форма.

Този модел се повтаря из целия арабски свят – дори в Алжир, където християнската вяра от векове е почти унищожена – църквите растат и се множат като гъби.

Освен това има хиляди свидетелства как Христос се явява на хората. Затова е важно църквата да бъде там, до хората – да отговори на въпросите им и да ги води към покаяние. А когато срещу тежките гонения християните реагират с любов, търпение и прошка, хората се питат „А тези хора на какъв Бог служат?“