News image

Лауреат на Нобелова награда: Вярата в Бога е заложена в гените ни

"Едва сега разбирам защо има толкова много вярващи по света – защото това е най-естественото ни влечение: вярата в Бога!“ споделя Карлсон

Арвид Карлсон, учен неврофармаколог от Швеция, носител на Нобеловата награда за физиология и медицина за 2000 г., наскоро сподели в интервю за италианската информационната агенция АСИ, че вярата в Бога е записана в гените на човек, а това да сме вярващи е най-естествената форма на човешкия живот.

„Ние сме родени с гени, които Бог ни е дал. И това е най-естествената форма на живот: в отношението си с Бога, в молитвата, във вярата към Бога. Невярващият за мене е човек с форма на инвалидност, недееспособност. Затова и човешкият ум не може да схване необятната мъдрост на Твореца. Едва сега разбирам защо има толкова много вярващи по света – защото това е най-естественото ни влечение: вярата в Бога!“


www.cnl.news