News image

Християнска медицинска сестра в Англия съди здравното министерство заради забрана за нонесе на огърлици с кръст на работното място

Медицинска сестра, християнска съди лондонските здравни власти за дискриминация, защото твърди, че администраторите в болницата, в която работи са я тормозили да премахне или прикрие огърлицата си, на която има кръст.

61-годишната Мери Онуоха, специалист по операционен театър (операционни зали) в Университетската болница Кройдън, казва, че многократно е била тормозена и подлагана на натиск да сваля или прикрива огърлицата си по време на работа.

Мери Онуоха казва, че е била „третирана като престъпник“ и е принудена да напусне работата, която обича, след 18 години прекарани във въпросната болница.

Г -жа Онуоха, която получава подкрепа от Християнския правен център, заведе дели срещу здравните власти в Кройдън на основание тормоз, виктимизация, пряка и непряка дискриминация и конструктивно несправедливо уволнение.

Нейните адвокати твърдят, че работодателя и е нарушил нейната свобода да изразява вярата си съгласно член 9 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и Закона за равенството.

Случаят ще повдигне въпроса за свободата на християните да изразяват вярата си на работното място, особено в сравнение с представители на други религии.

Проблемът е започнал през август 2018 г., когато шефовете на здравния център „Croydon NHS Trust“ са й наредили да премахне кръста, заявявайки, че това е нарушение на облеклото и унифицираната политика на „Trust“ и следователно представлява риск за нейното здраве и това на  пациентите.

Г -жа Онуоха твърди, че това е неадекватно поведение от страна на ръководството на NHS, защото заповедта за дрескода гласи:

„Croydon NHS Trust“ приветства разнообразието диктувано от индивидуални стилове, избори и религиозни изисквания по отношение на облеклото; това (начина на обличане) ще бъде третирано чувствително и ще бъде договорено на индивидуална основа с мениджъра и „Croydon NHS Trust“, но трябва да съответства на правилата за здраве, безопасност. Облеклото трябва да бъде безопасно от гледна точка на превенция и контрол на инфекции, както и да е подходящо за извършването на манипулации, и работа с пациенти. Носенето на сари, тюрбани, кирпани, кепки, хиджаби, кипи и свещенически яки, произтичащи от определени културни / религиозни норми, се разглежда като част от приветстваното разнообразие.“

Адвокатите на г -жа Онуоха ще изтъкнат факта, че дрескодът е прилаган непоследователно, защото други медицински сестри и членове на персонала често носят различни видове бижута, хиджаби, сари, тюрбани и религиозни гривни в отделения и операционни зали, без да бъдат помолени да ги премахнат.

Роджър Киска от Християнския правен център заяви:

„Позицията на Християнския правен център е, че това очевидно е дискриминация към кръста. Това не е въпрос на здраве и безопасност. Тя носи през цялото време в операционните зали нощи неща (част от задължителната униформа), които  могат да паднат или да са потенциално опасни за пациентите. Така че, ние мислим, че това очевидно е нарушение на нейната религиозна свобода и правото да демонстрира вярата си чрез носенето на кръст.“

Потърсени за коментар, от „Croydon NHS Trust“ заявиха: „Не можем да коментираме текущите съдебни производства.“