News image

Евангелията „оживяват“ с рядко откритие в Йерусалим

Музеят на Давидовата кула в Йерусалим обяви откриването на рядка сребърна „тирийска монета/тирийски шекел“. Тази монета вероятно е била използвана за плащане на храмовия данък по време на управлението на цар Ирод.

„От евангелията знаем, че Исус е посетил Йерусалим ... и знаем, че Той е разговарял с обменниците на пари. И така, тук имаме доказателства, археологически доказателства за историческата истинност на това“, казва Ейлат Либер, директорът на музея пред CBN News.

Музеят е открил монетата по време на голям проект за обновяване и консервация. Голяма част от проекта е работата, извършена върху кулата фазаел, построена от цар Ирод.

„Кулата на Давид е една от най-важните структури в Израел, както по отношение на историята, така и по отношение на местоположението си“, каза Йотам Кармел, ръководител на проекта за опазване, в съобщение за пресата. „Последният консервационен проект в кулата на Давид е осъществен през 80-те години. Оттогава цитаделата отчаяно се нуждае от консервиране.“

През 37 г. пр. Хр. Ирод се утвърждава като цар на Юдея и започва някои от най-амбициозните строителни проекти в древния свят, включително реконструкцията на Втория храм. Той преобразява град Йерусалим до такава степен, че Плиний Стари пише, че Йерусалим е „Най-известният град не само в Юдея, но и е цяла Ориента“.

Според Либер кулата на Давид свързва вековете.

„Можете да видите как миналото, настоящето и бъдещето всъщност са тук, в кулата на Давид. По време на работата за бъдещето на цитаделата намерихме доказателства от миналото. И всъщност можем да знаем повече за нашата идентичност. Като Християни можем да видим как Евангелията оживяват тук, в Йерусалим.“

Тя казва, че целта им е да разкажат историята на Йерусалим.

„Това е най-вълнуващата част от нашата работа, защото всичко, което искаме, е да представим Йерусалим на света, историята на Йерусалим, богатата история на всички нас, евреите, християните от цял свят“, добави още тя.

Монетата ще бъде част от новата изложба в музея на кулата на Давид.