News image

Преводачите на Библията от Уиклиф продължават да работят дори по време на пандемията

Остават още две хиляди езика, на които Библията трябва да бъде преведена

От „Wycliffe Bible Translators“ коментираха, че поради пандемията  част от преводачите е трябвало да се преместят в други градове, дори и в други държави, но неотложната работа продължава, тъй като 1,5 милиарда души все още не разполагат с пълен превод на Библия на техните езици.

В момента от Уиклиф работят по 2700 езикови проекта в 167 държави. Според организацията остават още 2000 езика, на които Библията трябва да бъде преведена.

Преводачите са си поставили за цел да започнат работа по превода на Библията на тези оставащи 2000 езика до 2025 г.

Президентът на Уиклиф Джон Чеснът, казва пред CBN News, че пандемията от една страна леко е прекъснала работата по някои езикови проекти, но от друга страна работата по други езикови проекти е напреднала.

„Около 300 наши служители и техните семейства трябваше да се върнат в САЩ заради пандемията“, обясни той.
„Няколко проекта бяха прекъснати,  но други напреднаха по-бързо от очакваното.“

„Наистина забелязахме увеличение на преводите, главно поради факта, че доста неща от ежедневието буквално спряха заради пандемията“, казва Чеснът, отбелязвайки, че хората, които работят в организацията са споделили, че прекарвайки повече време в къщи са имали по-голяма възможност да се съсредоточат върху преводите.

Уиклиф са започнали работата по превода на Библията още през 1951 г. и до сега от организацията са превели Библията на повече от 500 езика.

„Как може да се стартира църква, как може да се създават ученици и да се проведе евангелизация, ако Писанията не са достъпни на език или не са под форма, която хората в даденото населено място могат да разберат?“ - казва още Чеснът.