News image

Пастор започва съдебни действия, след като негов туит срещу ЛГБТК субития доведе до загуба на работа

Пастор Кийт Уотърс, който почасово работел и като възпитател в училище, е загубил работата си на възпитател, защото е насърчил християните да не посещават ЛГБТК събития.

Уотърс работел на непълно работно време в началното училище „Isle of Ely“, Кеймбриджшър, за да може и да пастирува местната евангелска църква, „Ely New Connexions Church“.

Според „Christian Concern“ пасторът е поел поста на възпитател като училището изрично се е съгласило, че ако заеманата длъжност има конфликт с ролята му на пастор, неговите пасторски задължения са с приоритет, а в работата си той „ще бъде недвусмислен в публичното заявяване на християнската доктрина по различни въпроси, някои от които може да са непопулярни.“

През 2019 г. Уотърс публикува следния туит в отговор на предстоящия ЛГБТК парад:

„Напомняне, че християните не трябва да подкрепят или посещават  ЛГБТК събитията в т.нар. „Месец на гордостта“, провеждани през юни. Те насърчават култура и промотират дейности, които са в противоречие с християнската вяра и морал. Те са особено вредни за децата“, пише той.

След публикацията си Уотърс твърди, че е получил множество заплахи, целящи да го принудят да напусне работата си като възпитател, тъй като чрез различни коментатори бил обвинен в атакуване на местната ЛГБТК общност.

Поради изразяването на личното си мнение, пастора е бил подложен на личен и онлайн тормоз, натиск от страна на местните общински съветници и вълна от (негативно) медийно внимание.

Сплашването и тормоза продължили и стигнали твърде далеч, когато семейството на Уотърс било посетено от погребални директори, изпратени да „планират погребението му“, както и от агенти по недвижими имоти, които ги информирали, че ще продадат домът им.

Срещу него започнало и разследване от страна на „Ely Primary“ за нанасяне на „лоша репутация“ на училището поради редица оплаквания от, забележете, родители, обвиняващи го в „екстремизъм“ и „насилие“ спрямо привържениците на ЛГБТК.

Вътрешното разследване заключило, че туитът на Уотърс (цитиран по - горе) е „крайно неподходящ и обиден“. Пасторът бил обвинен в това, че е навредил на училището, нарушил е кодекса за поведение и му е било издадено последно писмено предупреждение.

Сега, близо две години по - късно, ролите му на пастор и възпитател са в пряк конфликт, ето защо Уотърс е подал оставка от позицията си на възпитател.

Неговите адвокати ще заведат дело срещу училище Ели, които са  нарушил правата му на свобода на религията и изразяване мисълта.

Уотърс твърди, че (в продължение на две години) е бил избягван от висшето ръководство на училището и е бил възпрепятстван в изпълняване на някои от редовните си задължения.

„За 37 години работа като възпитател, никога не съм бил третиран по толкова унизяващ и враждебен начин. Трябваше да избера дали да подам оставка или да си премълча и повече да не мога да изразявам вярванията и убежденията си като християнски пастор“, каза той.

„Получаването на последно предупреждение означава, че ми се забранява да правя нещата, които правя като пастор - да отстоявам истината на Библията.“

Уотърс ще води дело за конструктивно уволнение, непряка дискриминация и нарушаване на задължението за равенство в публичния сектор.

Андреа Уилямс, главен изпълнителен директор на „Christian Concern“, каза, че обществото се е опитало да „убие характера“ на Уотърс заради християнската му вярва.

„Живеем в свят, в който дори поставянето под въпрос на ЛГБТК индоктринирането може да ви доведе до сериозни проблеми.“

„Защо християнският пастор да не може да говори по такива наболели въпроси, без да бъде заплашен и да загуби работата си?
Историята на Кийт е още един от хилядите примери за културата на отменяне, при която проблеми, като джендър идеологията, не могат да бъдат поставяни под въпрос или критика, без хората, които упражняват правото си на свобода на изразяването да бъдат смълчавани, очерняни или дори по-лошо.“