News image

Пол Уилбър: „Бедствията са най-голямата възможност за Църквата“

„Аз вярвам, че живеем в последните дни на последното време" - споделя той.

Пол Уилбър е познат по целия свят като помазан месиански лидер на хваление.

Той е водел хваление пред хиляди хора в Близкия Изток и чрез музиката си отправя послание директно към народа на Израел.

Неговите песни „Дните на Илия“ и „Хвалете Адонай“ са се превърнали в химни по целия свят.

Относно природните бедствия, които се случват днес и катаклизмите в световен мащаб, Пол Уилбър споделя:
„От Самия Господ Исус знаем, че в последните дни ще има войни, слухове за войни и природни бедствия. Аз вярвам, че живеем в последните дни на последното време. Не е странно, че днес има много повече войни и природни катаклизми.“

Той вярва, че наскоро преживяните урагани в САЩ и земетресения в Мексико, потвърждават факта, че ние сме по-близо до завръщането на Исус откогато и да било преди.

Пол насърчава християните да не се страхуват, но да споделят благовестието.
„Бедствията са най-голямата възможност за Църквата. Те биват посрещани от благодатта и любовта на Бог, които трябва да бъдат демонстрирани от Църквата. Ние сме призовани да имаме власт и да управляваме на земята, но също така сме призовани да показваме любовта и благодатта на Бога.“

www1.cbn.com