News image

Повече холандци смятат Библията за уместна, но половината от християните рядко или никога не я четат

Холандско библейско общество (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, NBG), заедно с Blauw Research, наскоро публикуваха изследване върху Библията и нейното влияние върху холандците.

Изследването, проведено за първи път и във Фландрия, показва, че 41% от възрастните холандци се смятат за християни. Това е с 2% по - малко в сравнение със същото проучване през 2017 г.

Въпреки това „възприеманата значимост на Библията леко се е повишила“, казват авторите на изследването, като почти една трета от всички респонденти, християни и нехристияни, заявяват, че Библията е подходяща за тях.

За съжаление обаче „половината от холандските християни рядко или никога не отварят Библията“

Сред християните, взели участие в проучването (74% от всички анкетирани), 33% я четат всеки ден или поне веднъж седмично, 10% я четат всеки месец и над 50% поне веднъж годишно, „което означава, че почти половината от холандските християни рядко или никога не отварят Библията”.

Повечето от тези, които я четат редовно (75%), все още предпочитат  хартиения вариант, но използването на дигитални Библии „е нараснало рязко“ - от 10% през 2017 г. до 25% днес.

Изследването посочва, че „пандемията не е довела до промяна в при четенето за повечето хора (80%)“. Въпреки това делът на хората, които са започнали да четат Библията по-интензивно, е по-висок от преди (12% срещу 8%). Данните показват още, че една трета от младите хора между 18 и 29 години четат Библията по-често, отколкото преди пандемията.

Мотивация и причини за четене

Според проучването основната мотивация за четене на Библията в Холандия е, че „тя дава надежда“ (35%), „тя ме учи на житейски уроци“ (31%) и „ми помага да се доверя на Бог“ (30%).

Други мотиви са, че дава кураж да продължиш напред (29%), утешава те (29%) и те свързва с Бог (28%).

Въздействие на Библията

Проучването подчертава, че „тези, които четат Библията, обикновено преживяват нейното въздействие“. 4 от 5 човека са заявили, че намират надеждата, която търсят в Библията и се чувстват свързани с Бог.

Освен това Библията „влияе върху начина, по който взаимодействате с другите“, помага за вземането на решения и ключова за „правене на устойчиви избори, грижа за творението и ангажиране в добри каузи“.