News image

Професор и атеист става християнин и заявява: Атеизмът е грешка

Днес той заключава: Бог е създал и поддържа всичко около нас – независимо дали признаваме този факт или не“.

Марк Бауърлейн е професор по английска история в университета „Емори“ в Атланта, САЩ, както и главен редактор на сп. „First Things” и гост лектор в различни колежи. През 30-те години активна професионална дейност той казва, че рядко е чувал да се говори за Бога в научните среди, а в малкото пъти когато се говори за Него, никога нищо реално и конкретно не се казва. До скоро това изобщо не го е притеснявало, защото Бауърлейн се е смятал за атеист, а и в средите, в които се движи, това е съвсем нормално.

Вечер обаче професорът гледа към небето и отправя молитва към Бог да му помага; и въпреки че не получава „материален“ отговор, той започва да осъзнава, че човешкият живот не свършва просто с „нищото“. И въпреки че е женен за християнка и най-влиятелният му наставник е християнин, едва наскоро Бауърлейн осъзнава, че има и надарени и талантливи хора, които вярват в Бога. И днес той заключава: „Атеизмът е грешка. Голяма човешка грешка. Бог е създал и поддържа всичко около нас – независимо дали признаваме този факт или не“.


www.jamesbishopblog.com