News image

Райнхард Бонке: "Господ ми показа, че градовете в Европа ще отекват с хваление към Бога"

"Виждал съм как Той променя неща в Африка"

“Да! Идва промяна!

Преместваме се в Европа.

Африка е на първо място, но Европа е много близо след нея!


Святият Дух ни призовава да разширим дейността си в цяла Европа. Бог върши велики неща! Европа ще бъде спасена! Само Исус може да направи това – Той ще го направи. Виждал съм как Той променя неща в Африка. След първоначалните трудности, които срещнах като мисионер в Лесото, изведнъж започнах да виждам как цели нации биват докоснати чрез силата на Благовестието. Още от 1987 – когато започнахме да водим статистика за това колко хора откликват на призива за спасение – CfaN регистрира 72 милиона решения за следване на Исус.


Да, имам вяра за Европа! Господ ми показа, че в предстоящите години градовете в Европа ще отекват с хваление към Бога, идващо от големи тълпи, съставени от млади хора. 


Христос за всички Нации иска да бъде част от това видение и ще работи за изпълнението му. Ние се подготвяме за този ден. Молим ви помогнете ни. Ние се нуждаем и разчитаме на вас.


Нека никога не забравяме, че хората, които постоянно търсят Божията воля, ще бъдат изпреварени от тези, които на практика вършат волята на Бога. Ние се спускаме напред в името на Исус.


Африка и Европа ще бъдат спасени!”

Райнхард Бонке