News image

Руските лютерани и консервативните англикани подписаха договор

Договорът разрешава служители от двете деноминации да участват в съвместния духовен живот

След приключване на Ерусалимския събор на главите на консервативните апостолски и конвергентните църкви (31 октомври – 01 ноември т. г.) православният англикански алианс, обединяващ консервативните англикани в САЩ, Африка и Азия, и евангелско-лютеранската църква на Аугсбуркското изповедание в Русия, подписаха договор за дружба и сътрудничество.


Документът издига Исус Христос за жив център на общата вяра и потребност от стремеж към християнско единение, единство в Евхаристията, молитвата и различни църковни служения. Страните се ангажират да работят в сътрудничество по въпроси от интерес и за двете страни по социални и богословски теми, осъществявайки съвместни програми за укрепване на семейството и другите християнски отношения; предоставяне на подкрепа за образователни и богословски програми (обмен на преподаватели и студенти, взаимни визити, публикации на научни трудове и др.). 


Този договор разрешава ръкоположените служители и миряни, от двете църковни деноминации, да участват в съвместния духовен живот, да работят по укрепването на между-църковните връзки и развитие на между-църковния диалог. Страните отправят покана към други братски църкви да се присъединят към така оформеното общение.


Договорът беше скрепен и с извършването на обща Евхаристия (Господна вечеря) по англикански стил, изнесена от архиепископ Томас Гордън.