News image

Учени-генетици доказаха съществуването на Адам и Ева

Резултатите от изследването опровергават теорията на Ч. Дарвин

„Има солидни генетични доказателства, че Бог е създал първата човешка двойка и едно от неопровержимите доказателства е получено чрез митохондриалния ДНК анализ, проведен от Натанаил Джийнсън, доктор по генетика“, споделя Пардом. Това изследване ясно показва, че световната човешка майка по женска линия (библейската Ева) е живяла точно в библейско време преди няколко хиляди години.


Джийнсън е провел и изследване, което опровергава времевите рамки на теорията за еволюцията. Неговата същност, ако се обясни с прости думи, е следната: ако съществува еволюция и тя е такава, както я описва Дарвин, и ако е имало мъже и жени на планетата преди много хиляди години, колкото е необходимо според еволюционната теория, то нашето генетично разнообразие щеше да бъде много по-голямо, отколкото е в момента.