News image

В щата Филаделфия учените правят опити с изкуствена матка

Медиците отбелязват, че изкуствената матка не замества майчината утроба, но позволява поддържането на живота на преждевременно родените малки.

Специалисти от САЩ създадоха изкуствена матка, в която отглеждат недоносено агънце. „Матката“ захранва и поддържа развитието на животното до самото раждане. Стерилният затоплен найлонов пакет е пълен със солев разтвор, който напълно имитира течността, в която плодът се развива в естествени условия. Сърцето на растящото агънце само циркулира кръвта, като я прекарва през пъпа и изкуствен бял дроб, тъй като не може да получава кислород. В кръвта са добавени необходимите медицински разтвори и препарати.

Медиците отбелязват, че изкуствената матка не замества майчината утроба, но позволява поддържането на живота на преждевременно родените малки - докато узрява дихателната система на плода - именно тя е най-сериозният риск на оцеляването на недоносените.

След 28-дневен престой в изкуствената матка „родените“ агнета могат да дишат вече самостоятелно. Пред учените стоят още нерешени предизвикателства обаче: как да се избегнат вътреутробните инфекции, как да се предоставят необходимите хормони на „неродените“ и др.


www.cnl.news