News image

Йемен: Най-тежката хуманитарна криза в света

“65 000 ЕДВА ОЦЕЛЯВАТ”

Повече от 20 милиона души нямат подсигурена храна в Йемен. От тях 15,9 гладуват с дни, 53% от населението преживява най-тежката хуманитарна криза в света. За момента цялата страна е изправена пред огромна липса на храна. 


Страната намираща се на Арабския полуостров вече четири години е потопена в сериозен въоръжен конфликт. Това е причинило опустошителна продоволствена криза. "Средствата за препитание са били унищожени, а цените на хранителните продукти са се увеличили толкова много, че вече не са по силите на повечето семейства", каза Даниеле Донати, заместник-директор по извънредните ситуации на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (FAO).


Освен това "предоставянето на обществени услуги и мрежи за социална сигурност са разбити, заплатите в голяма степен не се плащат, а многомилионното население в Йемен е изчерпало всички средства за справяне със ситуацията".


Според Лийс Гранде, хуманитарен координатор за Йемен, "в момента 65 000 души едва могат да оцелеят и поне 250 000 души са изправени пред много тежка година".


evangelicalfocus.com