Banner

Програма

10:00

Casting Crowns

Музика

10:30

Г-н Чърч

Игрален филм

12:30

Конфронтиране на страха, 2 част

Джойс Майер

13:00

Хваление

Църква на вяра - Пловдив

13:30

Божията благодат

Тери Върго

14:30

Време е за Божията сила

Пейчо Мухтаров

15:30

Бъди светлина

Керик Бътлър

16:00

Leeland

Музика

16:30

Мисли, които дават сила, 2 част

Джойс Майер

17:00

Хваление

Църква на вяра - Пловдив

17:30

Как да водим души при Христос

Живот в победа

18:00

Святият Дух ни помага в нашите немощи

Рик Ренър

19:00

Моето свидетелство

Тод Уайт

20:00

Чудеса от небето

Игрален филм

22:00

Прошката, 1 част

Джойс майер

22:30

Смирението

Димитър Спилков

23:30

TobyMac

Музика

Най-гледани