21 дни на пост

Сортиране по:
Ден 21 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 21 на пост и молитва, Джентезен Франклин
01:52 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 20  на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 20  на пост и молитва, Джентезен Франклин
01:40 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 19 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 19 на пост и молитва, Джентезен Франклин
04:31 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 18 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 18 на пост и молитва, Джентезен Франклин
02:06 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 17 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 17 на пост и молитва, Джентезен Франклин
03:08 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 16 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 16 на пост и молитва, Джентезен Франклин
03:23 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 15 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 15 на пост и молитва, Джентезен Франклин
02:24 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 14 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 14 на пост и молитва, Джентезен Франклин
03:00 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 13 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 13 на пост и молитва, Джентезен Франклин
04:17 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 12 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 12 на пост и молитва, Джентезен Франклин
01:23 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 11 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 11 на пост и молитва, Джентезен Франклин
03:20 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 10 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 10 на пост и молитва, Джентезен Франклин
02:26 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 9 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 9 на пост и молитва, Джентезен Франклин
01:48 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 8 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 8 на пост и молитва, Джентезен Франклин
02:16 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
Ден 7 на пост и молитва, Джентезен ФранклинДен 7 на пост и молитва, Джентезен Франклин
02:11 мин.
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.
1
2
1 - 15 | 21