Думи на вяра

Сортиране по:
Гарантиран път към успех, Думи на вяраГарантиран път към успех, Думи на вяра
02:24 мин.
„Който внимава в поука, е в пътеката към живот, а който отхвърля изобличението, се заблуждава“ Притчи 10:17
Промени реда, Думи на вяраПромени реда, Думи на вяра
02:54 мин.
„ И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено“   Римляни 12:2
Това, което говориш, определя бъдещето ти, Думи на вяраТова, което говориш, определя бъдещето ти, Думи на вяра
03:35 мин.
„Недейте се лъга. Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек това ще и да пожъне“ Галатяни 6:7
Подкрепен да извършиш всичко, Думи на вяраПодкрепен да извършиш всичко, Думи на вяра
02:48 мин.
„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява“ - Флипяни 4:13
Превърни надеждата в реалност, Думи на вяраПревърни надеждата в реалност, Думи на вяра
02:25 мин.
„ Авраам, без да има причина да се надява, повярва, за да стане отец на много народи, според това, което бе казано „Толква ще бъде твоето потомство“, Римляни 4:18
Той предано се грижи за теб, Думи на вяраТой предано се грижи за теб, Думи на вяра
02:26 мин.
„ И всяка ваша грижа възложете (всичките си тревоги, всичките си притеснения и грижи,веднъж и за винаги) на Него, защото Той се грижи за вас (предано и бдително)“  1Петрово 5:7
Създаден за успех, Думи на вяраСъздаден за успех, Думи на вяра
02:42 мин.
„Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва. Във всичко що върши, ще благоуспява.“ Псалом 1:3
Христос е твоят мир, Думи на вяраХристос е твоят мир, Думи на вяра
03:46 мин.
„Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб, но дерзайте Аз победих света“ Йоан 16:33
1
1 - 8 | 8