Banner

1 Коринтяни 3:10 - 15, П-р Иван Несторов

474 Гледания
"Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна защото Господният ден ще я изяви....."

Подобни видеа