Banner

Ефесяни 3:20-21, п-р Иван Клисуров

335 Гледания
"А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всички родове отвека довека. Амин." Ефесяни 3:20-21

Подобни видеа