Banner

Герои на вяра, 3 част, Бейлис Конли

982 Гледания

Какво е вяра? Как бива изразявана?  Вярата може да бъде описана с много практични термини. В залата на славата на вяра в Евреи 11 глава, виждаме различни мъже и жени, които упражняваха вяра в Бог. Ако повикаме всеки един от тях от небето и попитаме: „Хей, какво е вяра?”, знаете ли - всеки от тях би дал различен отговор. Те изразяваха вярата си по много конкретни, но различни начини. Ще погледнем Ной. Ще го повикаме да дойде и да говори с нас. Ной, какво е вяра? Как изглежда? Мисля, че ще бъдете изненадани от отговора му.

Подобни видеа