Banner

От атеизъм към християнство, Дженифър Фулуайлър

1441 Гледания
Мисля, че сега, когато съм християнка, аз съм не само по-жива, но също съм и по-жива интелектуално откогато и да било. Днес мога да задавам както научни въпроси, така и въпроси за духовния свят. Наистина съм свободна да търся истината!

Подобни видеа