Banner

Той предано се грижи за теб, Думи на вяра

838 Гледания
„ И всяка ваша грижа възложете (всичките си тревоги, всичките си притеснения и грижи,веднъж и за винаги) на Него, защото Той се грижи за вас (предано и бдително)“  1Петрово 5:7

Подобни видеа