ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ
SD Качество
SD Качество
SD Качество
SD Качество
{"21784":1493535600}
ПРОГРАМА
10:00
Неделно Богослужение, Евангелска църква на вяра
На живо
Превърни надеждата в реалност, Думи на вяраПревърни надеждата в реалност, Думи на вяра
„ Авраам, без да има причина да се надява, повярва, за да стане отец на много...
„ Авраам, без да има причина да се надява, повярва, за да стане отец на много народи, според това, което бе казано „Толква ще бъде твоето потомство“, Римляни 4:18
Божията любов, която ни коригира, Димитър СпилковБожията любов, която ни коригира, Димитър Спилков
Божията любов, която ни коригира, Димитър Спилков
Божията любов, която ни коригира, Димитър Спилков
Герои на вяра, 3 част, Бейлис КонлиГерои на вяра, 3 част, Бейлис Конли
Какво е вяра? Как бива изразявана?  Вярата може да бъде описана с много...

Какво е вяра? Как бива изразявана?  Вярата може да бъде описана с много практични термини. В залата на славата на вяра в Евреи 11 глава, виждаме различни мъже и жени, които упражняваха вяра в Бог. Ако повикаме всеки един от тях от небето и попитаме: „Хей, какво е вяра?”, знаете ли - всеки от тях би дал различен отговор. Те изразяваха вярата си по много конкретни, но различни начини. Ще погледнем Ной. Ще го повикаме да дойде и да говори с нас. Ной, какво е вяра? Как изглежда? Мисля, че ще бъдете изненадани от отговора му.