Banner

Честито Рождество Христово, Райнхард Бонке

2317 Гледания
За да спаси Израел, Бог изпрати Мойсей, изпрати и Исус Навин и др. Но, за да спаси нас, Той не изпрати никой - самият Той дойде. Исус дойде - Божият Син. Той лично - представете си, Той лично дойде за вас и за мен.

Подобни видеа