Banner

Ден 4 на пост и молитва, Джентезен Франклин

326 Гледания
Джентезен Франклин посещава различни библейски места в Израел, като ги свързва с поста и молитвата. Той мотивира вярващите да постят и да се молят и говори за начините, по които да го правят.

Подобни видеа