Обзор I–III Йоан

107 Гледания
Обзор на трите писма на Йоан. Разглеждаме художествената им структура и разгръщането на идеите в текста. Йоан призовава последователите на Исус да живеят потопени в любовта на Бога, като се отнасят с обич и топлота един към друг.

Подобни видеа