Обзор: Римляни 1–4 гл.

31 Гледания
Обзор на Писмото към римляните 1–4 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. Павел разяснява на римски християни как новото заветно семейство на Авраам се формира посредством смъртта и възкресението на Исус и дейността на Божия Дух.

Подобни видеа