Обзор: Деяния 13–28 гл.

21 Гледания
Обзор на Деяния 13–28 гл. Разглеждаме художествената структура на тези глави и разгръщането на идеите в текста. Повестта разказва как Исус изпраща Светия Дух, за да придаде сили на учениците да разпространяват Благата вест за Неговото царство сред всички хора по света. #BibleProject #библия #Деяния

Подобни видеа