Обзор Яков

111 Гледания
Обзор на Писмото на Яков. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. Яков съчетава мъдростта на своя полубрат Исус с книгата Притчи Соломонови и на свой ред призовава за живот, изцяло отдаден на Бога.

Подобни видеа