Обзор: Марк

3391 Гледания

Обзор на Евангелието от Марк. Разглеждаме художествената му структура и разгръщането на идеите в текста. Марк показва, че Исус е Месията на Израил, който въвежда Божието царство чрез страданието, смъртта и възкресението Си.

Подобни видеа