Banner

Превърни надеждата в реалност, Думи на вяра

1106 Гледания
„ Авраам, без да има причина да се надява, повярва, за да стане отец на много народи, според това, което бе казано „Толква ще бъде твоето потомство“, Римляни 4:18

Подобни видеа