Banner

Промени реда, Думи на вяра

1041 Гледания
„ И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено“   Римляни 12:2

Подобни видеа